Tidslinje2024-04-16T13:49:35+02:00

Tidslinje

WorkdPlays springer ud af forskningprojekt med titlen KITE hvor en række observationer og sproganalyser blev analyseret og tolket.

Se nedenstående tidslinje.

marts 2017

marts 2018

marts 2019

marts 2020

februar 2021

april 2021

marts 2022

2022 Ordliste modul

I samarbejde med sprogcenter udvikles et par ord-værktøjer til brug i undervisningssammenhæng. Brugergenerede ordlister Lærerdistribuerede ord-øvelser I samme ombæring udgives artikel "Spilbaserede og ikke-spilbaserede digitale ressourcer som forskellige tilgange til situeret andetsprogslæring"  Ordliste modulet kan hentes til mobile enheder via [...]

marts 2023

april 2023

oktober 2023

maj 2024

2024 WorkdPlays har modtaget udviklingsstøtte fra uddannelsesfond

WorkdPlays har modtaget udviklingsstøtte fra Slagteri- og fødevareindustriens Uddannelses- og samarbejdsfond. Pengene går til udvikling og indledende implementering af et mobilbaseret sproglæringsspil specifikt tilpasset slagteribranchen. Målet med det nye sproglæringsspil er ikke kun at forbedre medarbejdernes danskkundskaber, men også [...]

Go to Top