WorkdPlays er udviklet i samarbejde med sproglærere, forskere og spiludviklere. Platformen bygger på veldokumenteret forskning inden for sprogindlæring og motivation.
Den løbende evaluering og optimering af WorkdPlays-platformen er ligeledes forskningsbaseret.
Du kan læse mere om det forskningsbaserede arbejde med udviklingen af WorkdPlays-sprogværktøjerne i nedenstående rapporter og evalueringer:

  • Alfarådets konference 2023  Når arbeidsplassen dukker opp i et spill, blir språklæringen lettere
  • Tranekjær, Louise (2024) Spilbaserede og ikke-spilbaserede digitale ressourcer som forskellige tilgange til situeret andetsprogslæring. Sprogforum. 78.
  • Tranekjær, Louise (2023) Foreign Language Learning ‘in the Wild’ and Epistemological Decentering, in: Bojsen, H., Daryai-Hansen, P., Holmen A. & Risager, K (Red.) Translanguaging and Epistemological Decentring in Higher Education and Research. Multilingual Matter.s. 174-196
  •  
  • Kirilova, M., Tranekjær, L., Holmen, A., Svendsen-Pedersen, M. (2023) Sproglæring på arbejdspladser. En videnspakke om sproglæring på arbejdspladser i de nordiske lande og erfaringer med  sprogunderstøttende indsatser på danske arbejdspladser. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Accessed 210823 from https://lnkd.in/evG2WNZd
  •  
  • Tranekjær Louise, Due L. B., Nielsen M F (2022) Constructing and negotiating the professional identity of ‘leader’ by suggesting and challenging improvement of professional practice: Deontics in a four-part sequential structure. Discourse Studies. 24 (5). Pp. 640-661
  • Tranekjær, Louise (2021) Læring på spil i arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning – en videreudvikling af CALL ressourcer i andet- og fremmedsprogsundervisningen. Sprogforum. 72.
  •  Tranekjær, Louise (2020) LEAN diversity management in practice: The multi-functionality of questions as a resource to ensure understanding, participation and procedural compliance in a diverse workplace. Scandinavian Studies in Language. Vol 11(1), 83-116