Om WorkdPlays

WorkdPlays udspringer af forskningsprojekter initieret af lektor Louise Tranekjær Rasmussen fra Roskilde Universitets Center (RUC) og er blevet realiseret i samarbejde med spiludviklere fra PortaPlay og en række øvrige partnere.

Det er vores mål hos WorkdPlays at styrke det danske arbejdsmarked i en tid med faldende lokal arbejdsudbud og stigende behov for integration af medarbejdere med forskellige sprogbaggrunde.

WorkdPlays-platformen udvikles således i tæt samarbejde med de enkelte brancheforeninger og virksomheder for at understøtte optimal onboarding – til glæde for danske virksomheder og ikke mindst deres medarbejdere.

En stor del af virksomhedsoverskuddet hos WorkdPlays vil således fremadrettet blive geninvesteret i udvikling af innovative, forskningsbaserede sproglæringsværktøjer. Effektive, spilbaserede værktøjer, der udspringer af dagligdagens behov og den nyeste sprogforskning.

Se en tidslinje for projektet her