I samarbejde med sprogcenter udvikles et par ord-værktøjer til brug i undervisningssammenhæng.

  • Brugergenerede ordlister
  • Lærerdistribuerede ord-øvelser

I samme ombæring udgives artikel “Spilbaserede og ikke-spilbaserede digitale ressourcer som forskellige tilgange til situeret andetsprogslæring” 

Ordliste modulet kan hentes til mobile enheder via Apple Appstore og Google Play.