App-download

WorkdPlays er tilgængelig som spilbaseret sproglæringsværktøj for sprogcentre og sproglærere i Danmark samt virksomheder.

Medarbejderne indenfor slagteribranchen vil desuden fra efteråret 2024 kunne tilgå branchespecifik spil-løsning.

Download WorkdPlays-appen her