WorkdPlays har modtaget udviklingsstøtte fra Slagteri- og fødevareindustriens Uddannelses- og samarbejdsfond. Pengene går til udvikling og indledende implementering af et mobilbaseret sproglæringsspil specifikt tilpasset slagteribranchen.

Målet med det nye sproglæringsspil er ikke kun at forbedre medarbejdernes danskkundskaber, men også at styrke kommunikationen på arbejdspladsen, øge trivslen og medarbejderfastholdelsen foruden fremme integrationen mellem dansktalende og ikke-dansktalende kolleger.

Baseret på forskning
WorkdPlays spilbaserede sproglæringsværktøj bygger på veldokumenteret forskning inden for sproglæring og motivation, hvilket sikrer en både effektiv og underholdende læringsoplevelse med udgangspunkt i realistiske arbejdssituationer i branchen.

WorkdPlays er mobilbaseret, og gør det muligt for medarbejdere at lære dansk på en sjov og fleksibel måde, både i og uden for arbejdstiden. Sproglæringsspillet henvender sig særligt til medarbejdere med begrænsede danskkundskaber, men også til dem, der har udfordringer med at skrive dansk.

Positive erfaringer fra pilotprojekter
De indledende forsøg med WorkdPlays-appen fandt sted i 2023. Pilotprojekterne viste positive resultater på tværs af de forskellige medarbejdere på forskellige sproglige kundskabsniveauer (DU 2 og 3) formåede at forbedre deres danskkundskaber markant. De lavede færre sproglige fejl og udvidede deres danske ordforråd. Det var især medarbejdere med basale danskkundskaber, som oplevede de største fremskridt.

Positiv feedback fra teamledere satte også fokus på medarbejdernes øgede sproglæringsmotivation, og de bekræftede, at spillet var blevet taget godt imod. Samlet set har sproglæringsspillet vist sig at være et effektivt supplerende læringsværktøj, der understøtter forbedret kommunikation og integration på arbejdspladsen.


De nye funktioner
Med støtte fra Slagteri- og fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond lancerer WorkdPlays nu en opdateret udgave med et undervisningsunivers skræddersyet til slagteribranchen. Som noget nyt understøtter en indbygget sprogtest, at medarbejderne starter på rette kundskabsniveau, samtidig med at den sproglige sværhedsgrad stiger progressivt. Der er også kommet større fokus på realistisk dialog i arbejdspladsens dagligdag.

Den opdaterede WorkdPlays-app har desuden fornyet fokus på motivation. Med highscore, pointsystemer og flere interaktive elementer bliver sproglæringen endnu mere underholdende. Brugere kan nu konkurrere med kollegerne og motivere hinanden til yderligere læring. Samtidig får virksomhederne mulighed for at følge medarbejdernes udvikling gennem statistiske oversigter, naturligvis med respekt for GDPR.

 

Spillet rulles ud i 2024
Til efteråret 2024 foretages en indledende implementering af den branchespecifikke WorkdPlays Slagteri i udvalgte slagterier der er medlem af Dansk Industri. Dette vil bane vejen for fremtidig implementering i branchen i samarbejde med Dansk Industri, Fødevareforbundet NNF og slagterierne.

 WorkdPlays har udviklet tre versioner: Basic, Premium og Premium+ som imødekommer forskellige slagteriers individuelle ønsker, behov og muligheder.

 

Om WorkdPlays
WorkdPlays er udviklet af lektor Louise Tranekjær fra Roskilde Universitet i samarbejde med sprogcentre og softwareudviklingsvirksomheden PortaPlay. Projektet bygger på omfattende forskning i kommunikations- og sproglige udfordringer på arbejdspladsen.

 

Vil du vide mere?
Kontakt Workdplays for yderligere information.

WorkdPlays ApS, Hulvejen 32, 3400 Hillerød T. +45 30 49 09 89, louise@workdplays.dk