digitalt sproglæringsspil, som retter sig mod forskellige brancher, hvor sproglæringen er bygget op omkring de konkrete arbejdsopgaver og situationer